Privatumo politika

Privatumas

           Privatumo sąlygos nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto vartuose "Tikrai.lt“, adresu www.Tikrai.lt , tvarkomi lankytojų (fizinių ir juridinių) asmenų duomenys.

           Interneto vartuose "Tikrai.lt" Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

 

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto vartuose "Tikrai.lt" ir naudojasi paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų interneto vartuose "Tikrai.lt" tinklapiuose registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
a) apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas interneto vartuose "Tikrai.lt", prekių ir (arba) paslaugų užsakymus;
b) teisingai pateikti duomenys suteiks galimybe naudotis ne tik mūsų interneto vartų „Tikrai.lt“ teikiamomis paslaugomis, bet ir šiuose vartuose „Tikrai.lt“ skelbiamomis juridinių asmenų prekėmis ir (arba) paslaugomis, taip pat užtikrinant elektroninės prekybos garantijas.
c) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavus atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

2. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto vartuose "Tikrai.lt" ir (arba) pasinaudojus interneto vartais "Tikrai.lt", užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 1 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.

Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

4. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto vartuose "Tikrai.lt" . Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi interneto vartais "Tikrai.lt" bei užtikrina, kad kiekvieną kart juose lankantis, Jums nereikėtų į interneto vartus "Tikrai.lt" iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.

5. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus interneto vartuose "Tikrai.lt", mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs interneto vartuose "Tikrai.lt" pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

6. Trečiųjų šalių tinklapiai

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto vartuose "Tikrai.lt" esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo Sąlygomis atskirai.

7. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto vartuose "Tikrai.lt", mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

8. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su "Tikrai.lt", informuokite apie tai mus

9. Sutikimas

Pateikdami savo asmens duomenis i tinklapį , Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi interneto vartuose „Tikrai.lt“ kaip išdėstyta šiose sąlygose.

10. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto vartuose "Tikrai.lt" ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto vartais "Tikrai.lt" po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.